Dział Prawny

wspiera pozostałe działy w rozstrzyganiu wątpliwości natury prawnej, opiniuje dokumenty, podpisuje umowy z zewnętrznymi dostawcami