Dział Finansów Regionalnych

jest odpowiedzialny za wspieranie Kierownictwa regionu w zarządzaniu finansowym (18 rynków oraz funkcje regionalne), w tym współtworzenie i wdrażanie strategii biznesowej, dostarczanie Zarządowi regionalnemu analiz i rekomendacji do wyników bieżących oraz prognoz finansowych, wskazywanie obszarów do poprawy wyników finansowych w oparciu o narzędzia analityczne. To tutaj wypracowywane są najlepsze praktyki w wybranych obszarach i rozwijana jest metodologia. Wspieramy biznes w podejmowaniu istotnych decyzji w celu realizacji planów operacyjnych, taktycznych i strategicznych organizacji oraz współpracujemy z Zarządem regionalnym w zakresie tworzenia kierunku i polityki finansowej, a także koordynujemy proces planowania i budżetowania.