Dział Finansów

Podobnie jak dział Marketingu posiada struktury lokalne i regionalne. Zajmuje się wieloma aspektami z obszaru finansów, do których trzeba zaliczyć raportowanie wyników finansowych spółki, kontroling obejmujący planowanie oparte na analizie wskaźników, monitorowanie bieżącej kondycji finansowej spółki, wdrażanie nowych koncepcji i rozwiązań, jak również kontrolę (analizę) miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów. Praca w Dziale Finansów to również możliwość udziału w procesie planowania strategicznego oraz ścisła współpraca z innymi działami, co umożliwia poznanie wszystkich istotnych szczegółów mechanizmu nowoczesnego biznesu.