Lokalny Dział HR

odpowiada między innymi za takie procesy jak: rekrutacja, szkolenia, zarządzanie wynikami pracy, talentami, czy badanie zaangażowania. W strukturach tego działu znajdują się również osoby odpowiedzialne za prowadzenie administracji personalnej, płacowej oraz za tworzenie i realizację polityki wynagrodzeń i benefitów. Ponadto, w ramach Działu HR znajduje się sekcja odpowiedzialna za zakupy firmowe, administrację budynków oraz flotę samochodową. Pracownicy Działu Personalnego wspierają biznes we wszystkich aspektach HR.