Dział IT

jest częścią struktur regionalnych. Realizuje on zadania zarówno o zasięgu lokalnym jak i regionalne i globalne projekty.

W Dziale IT wyróżniamy sekcje:

IT Development - sekcja ta odpowiada za analizę potrzeb biznesowych oraz opracowanie zmian programistycznych w wewnętrznym systemie. Ponadto wspiera użytkowników systemu po wdrożeniu zmian.

IT Infrastructure - analitycy wspierają użytkowników w rozwiązywaniu bieżących problemów ze sprzętem i oprogramowaniem użytkowym. Administratorzy natomiast opiekują się infrastrukturą informatyczną.

Service Desk - Polska grupa jest częścią regionalnego zespołu, odpowiedzialnego za udzielanie wsparcia użytkownikom sprzętu i systemów komputerowych. Zgłoszenia napływają przez e-mail i telefon z całego regionu.

Kierownicy Projektów – to osoby odpowiedzialne za prowadzenie złożonych projektów z obszaru IT. Zakres ich działań obejmuje, między innymi: przygotowanie dokumentacji projektowej, zarządzanie zasobami, koordynację wszystkimi działaniami projektowymi.