Dział Marketingu Regionalnego

zajmuje się budowaniem strategii marketingowych, które realizowane są w ponad dwudziestu krajach europejskich. To tutaj powstaje nasz katalog, który jest potem rozpowszechniany na 23 rynki. W strukturze działu wyróżnić możemy zespoły odpowiedzialne między innymi za: zarządzanie kategoriami produktów, planowanie kampanii, planowanie sprzedaży, kontrolę linii produktów, analizy marketingowe oraz systemy marketingowe. W dziale tym pracują także osoby odpowiedzialne za przygotowanie graficznej oraz tekstowej strony naszych katalogów, jak również za produkcję poligraficzną materiałów drukowanych.